2017-08-06

პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

გილოცავთ სტუდენტობას და გისურვებთ წარმატებებს!

გაცნობებთ, რომ პირველკურსელთა    აკადემიური   რეგისტრაციის ვადები განისაზღვრა 2017 წლის  4-დან 16  სექტემბერამდე.

2017/2018 სასწავლო წელი დაიწყება 18 სექტემბერს.

 

 

რეგისტრაციისას წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

  • პირადობის მოწმობა (ასლი);
  • წვევამდელის მოწმობა (ასლი) ვაჟებისათვის;
  • საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა (ატესტატი);
  • სწავლის საფასურის გადახდის ქვითარი (ასლი);
  • ორი ფოტოსურათი (3X4) ელექტრონულ ვერსიასთან ერთად;
  • დაბადების მოწმობის ასლი.

 

სწავლის საფასურის გადახდა ხდება ნებისმიერ ბანკში შემდეგი რეკვიზიტების წარდგენით: სახაზინო კოდი :709027289