საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

2017-08-15

РНПЦ спорта планирует издание очередного номера Международного научно-теоретического журнала «Прикладная спортивная наука»