2017-08-16

ადმინისტრაციის პერსონალის საყურადღებოდ!

29 აგვისტოს 14 : 00 საათზე შედგება ადმინისტრაციის პერსონალის საერთო კრება.

დასწრება სავალდებულოა!