საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

2017-08-21

Международная научно-практическая конференция «Стратегия формирования здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта"

Международная научно-практическая конференция  "Стратегия формирования здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта"