საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

2018-01-15

ცხადდება 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობა

სპორტის უნივერსიტეტში ცხადდება  2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობ

შემდეგ პროგრამებზე:

ბაკალავრიატი  - ფიზიკური აღზრდა და სპორტი (მწვრთნელი),

                                ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია

მაგისტრატურა - სპორტის მენეჯმენტი;

                               ფიზიკური აღზრდა და სპორტი (მწვრთნელი);

                                ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია.

სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადაა - 2018 წლის 18 იანვრის 1200 საათიდან  01 თებერვლის 1800 სთ-მდე;

მობილობის პროცესთან   დაკავშირებული სხვა ვადები იხილეთ http://eqe.gov.ge/geo/static/39/rules--procedures