2018-02-05

VIII საერთაშორისო სამეცნიერო სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენცია „საუნივერსიტეტო სპორტი: ჯანმრთელობა და ერის კეთილდღეობა“

             ძვირფასო სტუდენტებო, მაგისტრანტებო, დოქტორანტებო და ასპირანტებო

 

2018 წლის 20-21 აპრილს მონღოლეთში, ქ.ულან-ბატორის ფიზიკური კულტურის ნაციონალურ ინსტიტუტში გაიმართება VIII საერთაშორისო სამეცნიერო სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენცია სახელწოდებით: „საუნივერსიტეტო სპორტი: ჯანმრთელობა და ერის კეთილდღეობა“  დეტალური ინფორმაცია და სარეგისტრაციო დანართი იხილეთ ბმულზე : "VIII საერთაშორისო სამეცნიერო სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენცია „საუნივერსიტეტო სპორტი: ჯანმრთელობა და ერის კეთილდღეობა“

 გისურვებთ წარმატებებს! 

 

 

VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СПОРТ: ЗДОРОВЬЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ НАЦИИ»