2018-02-05

ბუდაპეშტის ფიზიკური აღზრდის უნივერსიტეტისა და უნგრეთის ეროვნული სავაჭრო სახლის ერთობლივი ორენოვანი საერთაშორიო კონფერენცია: „ინოვაციები და სპორტი“- 9-10 მაისი, 2018

ბუდაპეშტის ფიზიკური აღზრდის უნივერსიტეტისა და უნგრეთის ეროვნული სავაჭრო სახლის ერთობლივი ორენოვანი საერთაშორიო კონფერენცია: „ინოვაციები და სპორტი“9-10 მაისი, 2018 წ.