საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

2018-02-09

უნივერსიტეტის პროფესორ - მასწავლებელთა საყურადღებოდ !!!

კათედრის გამგის არჩევნებში მონაწილეობის მსურველებმა განცხადება რექტორის  სახელზე შესაბამის დეკანატებში უნდა წარმოადგინონ მიმდინარე წლის  

20 თებერვლის –ჩათვლით.

 

 

უნივერსიტეტის  საარჩევნო კომისია

 

იხილეთ: კათედრის დებულება

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის  მწვრთნელთა ფაკულტეტის შემადგენლობაში შემავალი კათედრებია  : 

  

1. ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის  თეორიის, მეთოდიკის,  მენეჯმენტისა და ისტორიის კათედრა.

2. პედაგოგიკის, ფსიქოლოგიისა და სოციოლოგიის კათედრა.

3. სპორტთამაშების კათედრა (ფეხბურთი, ჩოგბურთი, ხელბურთი, რაგბი, კალათბურთი, ფრენბურთი, ჭადრაკი, მაგიდის ჩოგბურთი და მოძრავი თამაშები

4.სპორტის გამოყენებითი სახეების და ორთაბრძოლების კათედრა (ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, კრივი, აღმოსავლური ორთაბრძოლები, ფარიკაობა)

5.სპორტის მასობრივი სახეების კათედრა (მძლეოსნობა, ტანვარჯიში, სპორტის საწყალოსნო სახეები).  

  

  

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის  ფიზიკური  მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის შემადგენლობაში შემავალი კათედრებია  : 

 

1. ადამიანის  ანატომიისფიზიოლოგიისბიოლოგიისა და ბიოქიმიის კათედრა;

2. სპორტული მედიცინისსამკურნალო ფიზიკური აღზრდისა და რეაბილიტაციისჰიგიენისა და მასაჟის კათედრა; 

3. ბიომექანიკისა და კომპიუტერული ტექნოლოგიების კათედრა;

 4. ქართული და უცხო ენების კათედრა;