საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

2018-02-27

კათედრის გამგის არჩევნები!

სპორტის უნივერსიტეტის კათედრის გამგის (ყველა კათედრა) არჩევნები გაიმართება 7 მარტს 10:00 - დან -17:00 საათის ჩათვლით 101 აუდიტორიაში.