2018-03-01

საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონგრესი „სამეცნიერო და პედაგოგიკური სკოლები ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სფეროში“

საინფორმაციო წერილი (ქართულ ენაზე)