საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

2018-03-01

საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონგრესი „სამეცნიერო და პედაგოგიკური სკოლები ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სფეროში“

საინფორმაციო წერილი (ქართულ ენაზე)