საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

2018-04-05

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ინიციატივით ხორციელდება ქვეპროგრამა

"დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარის და ჟიული შარტავას სახელობის სტპენდიები"