2018-04-05

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ინიციატივით ხორციელდება ქვეპროგრამა "დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარის და ჟიული შარტავას სახელობის სტპენდიები"

"დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარის და ჟიული შარტავას სახელობის სტპენდიები"