2018-04-05

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ინიციატივით ხორციელდება ქვეპროგრამა

"დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარის და ჟიული შარტავას სახელობის სტპენდიები"