2018-04-10

საერთაშორისო კონფერენცია - "თანამედროვე ფეხბურთი: მდგომარეობა, პრობლემები, ინოვაციები და განვითარების პერსპექტივები"

Информационное письмо по конференции по футболу июнь 2018