საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

2018-04-12

XI საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია

XI международная научно-практическая конференция «Современные проблемы физической культуры и спорта в XXI веке»