საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

2018-04-18

ცხადდება სტატიების მიღება კაზახეთის ჰუმანიტარულ-იურიდული ინოვაციური უნივერსიტეტის საინფორმაციო ბიულეტენის 2018 წლის N2 ნომრისთვის

Прием статьи в Международный журнал Вестник № 2