2018-04-18

ცხადდება სტატიების მიღება კაზახეთის ჰუმანიტარულ-იურიდული ინოვაციური უნივერსიტეტის საინფორმაციო ბიულეტენის 2018 წლის N2 ნომრისთვის

Прием статьи в Международный журнал Вестник № 2