საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

02 მარტი, 2018

XXII საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესი ოლიმპიური სპორტრტი და სპორტი ყველასათვის “

ინფორმაცია

განაცხადის ფორმა

Participant’s application form

Заявка на участие