09 მარტი, 2018

კონკურსი ლოგოს შექმნაზე

 

სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი  აცხადებს კონკურსს  ლოგოს შექმნაზე

 

აღწერა: საერთაშორისო  სამეცნიერო კონგრესის

„ოლიმპიური სპორტი და სპორტი ყველასათვის“  ლოგო

 

მოთხოვნები:

1.      ლოგოს კონცეფცია უნდა იყოს კავშირში კონგრესის თემატიკასთან („ოლიმპიური სპორტი და სპორტი ყველასათვის“;

2.      ლოგო უნდა შეიცავდეს წარწერას: “XXII International Scientific Congress “Olympic Sport and Sport for All”; 

3.      ლოგო უნდა ასოცირდებოდეს საერთაშორისო კონგრესის ჩატარების ქალაქთან- თბილისთან და/ან შეიცავდეს ქართულ ელემენტებს;

4.      უნდა იყოს მარტივი, უნიკალური და ადვილად აღქმადი;

5.      ლოგოს უნდა ერთვოდეს დასაბუთება (მოკლედ აღწერა/კონცენფციის ახსნა).

 

გამარჯვებული ნამუშევარის ავტორს გადაეცემა ჯილდო 500 ლარის ოდენობით.

 

საკონკურსო ნამუშევრები გამოაგზავნეთ მისამართზე info@sportuni.ge

ნამუშევრების მოწოდების ბოლო ვადა 2018 წლის 31 მარტი

ნამუშევრები მოგვაწოდეთ  jpg ფორმატში და ასევე, ვექტორული ფაილის სახით, მაღალ რეზოლუციაში.

 

გისურვებთ წარმატებს!