საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

28 მაისი, 2018

სპორტის უნივერსიტეტში სტუდენტთა საუნივერსიტეტთაშორისო კონფერენცია გაიმართა

2018 წლის 23 მაისს, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში, საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართა (კონფერენციის ორგანიზატორები: ქეთევან ბერიძე და გიორგი ზუბიტაშვილი), რომელიც მიეძღვნა სპორტის უმაღლესი სასწავლებლის დაარსებიდან 80 წლის იუბილეს.

კონფერენციაზე მონაწილეობას იღებდნენ სპორტის სასწავლო უნივერსიტეტის მწვრთნელთა ფაკულტეტისა და ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტების სტუდენტები; ასევე, სპორტის კოლეჯის, გორის სასწავლო უნივერსიტეტის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტები და მაგისტრანტები.