20 ივნისი, 2018

სპორტის უნივერსიტეტში გიორგი ზუბიტაშვილის წიგნის პრეზენტაცია გაიმართა

წიგნი, სახელწოდებითძიუდოს თეორია და მეთოდიკაგანკუთვნილია ძიუდოს სპეციალობის სტუდენტებისათვის და მისი სემესტრების მიხედვით დაყოფილი თემატიკა სრულად პასუხობს საბაკალავრო საფეხურის/პროგრამის ყველა მოთხოვნას (ტექნიკური პარამეტრებია: A4, 500 გვერდ, 39 თავი, 37 ცხრილი, 55 ფიგურა და 61 სურათ).