საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

20 ივნისი, 2018

სპორტის უნივერსიტეტში გიორგი ზუბიტაშვილის წიგნის პრეზენტაცია გაიმართა

წიგნი, სახელწოდებითძიუდოს თეორია და მეთოდიკაგანკუთვნილია ძიუდოს სპეციალობის სტუდენტებისათვის და მისი სემესტრების მიხედვით დაყოფილი თემატიკა სრულად პასუხობს საბაკალავრო საფეხურის/პროგრამის ყველა მოთხოვნას (ტექნიკური პარამეტრებია: A4, 500 გვერდ, 39 თავი, 37 ცხრილი, 55 ფიგურა და 61 სურათ).