საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

22 ივნისი, 2018

სპორტის უნივერსიტეტში საქრთველოს აფროსნობის მწვრთნელთა სასერტიფიკაციო ტრენინგი ჩატარდა

 

18-21 ივნისს ჩატარდა საქრთველოს აფროსნობის მწვრთნელთა სასერტიფიკაციო ტრენინგი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის მწვრთნელებმა.

ტრენინგის პროგრამის თეორიული კურსის ფარგლებში მწვრთნელებმა მოისმინეს ფსიქოლოგიის, პედაგოგიკის, ფიზიოლოგიის, სპორტული მორფოლოგიის,  პირველადი სამედიცინო  დახმარების, სპორტული კვების, სპორტული წვრთნის მეთოდების საფუძვლები, რომლებიც წაიკითხეს საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის უნივერსიტეტის წამყვანმა პროფესორებმა.

ტესტირების შედეგების შეფასების შედეგად წარმატებულ მწვრთნელებს მიენიჭებათ მწვრთნელის C კატეგორია.