საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

25 ივნისი, 2018

შიდა სპორტული ტურის შედეგები

 შიდა სპორტული ტურის შედეგები