საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

11 ივლისი, 2018

პროფესორ გიული კახიძეს ვულოცავთ საიუბილეო დაბადების დღეს

სპორტის უნივერსიტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული პესონალი ულოცავს საიუბილეო დაბადების დღეს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის თეორიის, მეთოდიკის, მენეჯმენტისა და ისტორიის კათედრის პროფესორს გიული კახიძეს და  ვუსურვებთ ჯანმრთელობას, დღეგრძელობას და წარმატებას ყველა საქმიანობაში.