საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

23 ოქტომბერი, 2018

26-28 ოქ­ტომ­ბერს სპორტის უნივერსიტეტი XXII საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესს უმასპინძლებს

26-28 ოქ­ტომ­ბერს, თბი­ლის­ში,  საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო  უნი­ვერ­სი­ტეტ­  უმასპინძლებს სპორტის სფეროს ძალიან დიდი მასშტაბის  სა­ერ­თა­შო­რი­სო სამეცნიერო კონ­გრე­ს.

    აღ­ნიშ­ნუ­ლი კონ­გრე­სი იქ­ნე­ბა ჭეშ­მა­რი­ტად სპორტის სფეროს  მეცნიერების  დღე­სას­წა­­ლი,  ჩვე­ნი ქვეყ­ნის პორტულ სა­ზო­გა­დო­­ბას მი­­ცე­მა უნი­კა­ლუ­რი შან­სი მო­ის­მი­ნოს და გა­ეც­ნოს მსოფ­ლიო მიღ­წე­ვებს, უახ­ლეს მე­თო­დებ­სა და თა­ნა­მედ­რო­ვე ტექ­ნო­ლო­გი­ებს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის  დარ­გში. კონგრესი იმუშავებს ექვსი მიმართულებით, სადაც წარმოდგენილი იქნება   მოხსენებები   სპორტის სფეროს კადრების მომზადების და გადამზადების პრობლემებზე, სპორტის ფსიქოლოგიურ-პედაგოგიურ და  სამედიცინო - ბიოლოგიურ ასპექტებზე, ბავშვთა და მოზარდთა სპორტისა და სპორტული რეზერვების მომზადების თანამედროვე პრობლემებზე, შეზღუდული შესაძლებლობის პირების ფიზიკური მომზადებისა და სპორტში მათი ჩართულობის შესახებ.

   ის, რომ მსოფლიოს ოცი ქვეყნის წამყვანი სპორტული მეცნიერები  სტუმრობენ ჩვენს ქვეყანას, რაც ნამდვილად გამორჩეული მოვლენაა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში,  თა­ვის­თა­ვად მე­ტყვე­ლებს   ქარ­თუ­ლი სპორტული მეცნიერების  მა­ღალ დო­ნე­ზე და ავ­ტო­რი­ტეტ­ზე მთელ მსოფ­ლი­­ში.   ბუ­ნებ­რი­ვია ეს ფორუმი  სა­­მა­ყოა არა მხო­ლოდ ჩვე­ნი ქვეყ­ნის  სპორტის სპე­ცი­­ლის­ტე­ბის­თვის, არა­მედ ნე­ბის­მი­­რი მო­ქა­ლა­ქის­თვის.

XXII სა­ერ­თა­შო­რი­სო კონ­გრე­სის  პროგრამა განთავსებული ვებ გვერდზე  sportcongress.com.ge