02 თებერვალი, 2016

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა საქართველოს ჭიდაობის ეროვნულ ფედერაციასა და ჭიდაობის სახელმწიფო პროგრამის შემმუშავებელ ჯგუფს შორის

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა საქართველოს ჭიდაობის ეროვნულ ფედერაციასა და ჭიდაობის სახელმწიფო პროგრამის შემმუშავებელ ჯგუფს შორის.