საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

06 მარტი, 2019

სპორტის უნივერსიტეტის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამას აკრედიტაცია მიენიჭა

იხილეთ  აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება