საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

02 აპრილი, 2019

გადაცემა ესტაფეტა - ფიზიკური აღზრდის და სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრიორიტეტი

ფიზიკური აღზრდის და სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა სპორტის მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაცია წარმატებით გაიარა.

სტუმარი: გურამ ძაგანია – ფიზიკური აღზრდის და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი.

იხილეთ ბმული