საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

10 აპრილი, 2019

სპორტის უნივერსიტეტში ფაკულტეტების დეკანების არჩევნები გაიმართა

სპორტის უნივერსიტეტში ფაკულტეტების დეკანების არჩევნები გაიმართა, მიღებულ ხმათა რაოდენობა შემდეგნაირად გადანაწილდა:


მწვრთნელთა ფაკულტეტი:

N1 ტრისტან გულბიანი -36 ხმა

ოქმი

 

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი:

N1 გიორგი ფარულავა -21 ხმა

N2 ქეთევან ბერიძე - 12 ხმა

ოქმი