საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

21 მაისი, 2019

სპორტის უნივერსიტეტში აკადემიური საბჭოს არჩევნები გაიმართა

აკადემიური საბჭოს არჩევნების შედეგები ფაკულტეტების მიხედვით იხილეთ ოქმებში.

 

 

მწვრთნელთა ფაკულტეტის ოქმი

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის ოქმი