საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

22 მაისი, 2019

სპორტის უნივერსიტეტის მეორე სტუდენტური კონფერენცია სპორტის ფსიქოლოგიაში

სპორტის უნივერსიტეტში  მეორე სტუდენტური კონფერენცია ჩატარდა სპორტის ფსიქოლოგიაში. სტუდენტებმა გააკეთეს მოხსენებები სპორტის ფსიქოლოგიის აქტუალურ საკითხებზე.