საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

29 მაისი, 2019

სპორტის უნივერსიტეტში აკადემიური საბჭოს არჩევნების მეორე ტური გაიმართა

აკადემიური საბჭოს მეორე ტურის ოქმი

საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება