იხილეთ ნორმატივები


ვრცლად

არქივი

სიახლეები

კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა «დისტანციური განათლება: ინოვაციური მეთოდები და ციფრუ ..

      ლუიის ეროვნული უნივერსიტეტის (ნოი საცი, პოლონეთი) ბიზნეს კოლეჯი აცხადებს რეგისტრაციას პედაგოგები...

2020-06-01
..

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის უნივერსიტეტი 2020 წლის 11 ივნისიდან 20 ივნისის ჩათვლით ატარებს ფიზიკური აღზრდის...

2020-05-28
..

  სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტ ის ავტორიზაციის შესახებ...

2020-05-25

გალერეა

არქივი

პარტნიორებიგამოცდების ეროვნული ცენტრი

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი

ქართული სპორტი


მწვრთნელთა ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი