საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

23 მარტი, 2017

სპორტის პედაგოგების სტუმრობა ქართული სპორტის მუზეუმში

 ქართული სპორტის მუზეუმს  საქართველოს სხვადასხვა რაიონებიდან  სპორტის პედაგოგები ესტუმრნენ, რომლებიც გადამზადების კურსებს სპორტის უნივერსიტეტში გადიან.