საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

31 მაისი, 2017

აკადემიური საბჭოს 2 წევრის ვაკანტურ თანამდებობაზე არჩევნების შედეგები ცნობილია

30 მაისს აკადემიური საბჭოს 2 წევრის ვაკანტურ თანამდებობაზე არჩევნები გაიმართა,  არჩევნები მშვიდ გარემოში, ყოველგვარი ექსცესების გარეშე, კანონის სრული დაცვით ჩატარდა.


კანდიდატების მიერ მიღებულ ხმათა რაოდენობა შეგიძლიათ იხილოთ კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში

 

 

 


 

კენჭისყრის შემაჯამებელი ოქმი

 

 

 

 

 

საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი