საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

26 ივნისი, 2017

2017-2018 სასწავლო წლის შემოქმედებითი ტურის შედეგები

მწვრთნელთა ფაკულტეტი

პედაგოგიური ფაკულტეტი