საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

21 ივლისი, 2017

ქალბატონ ნელი პაპუკაშვილს ვულოცავთ სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხის დაცვას

ვულოცავთ  ქალბატონ ნელი პაპუკაშვილს სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხის დაცვას  და ვუსურვებთ წარმატებებს.