საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

საგანმანათლებლო პროგრამების აღწერილობა (კატალოგი)

უკან დაბრუნება

საბაკალავრო პროგრამები:


პედაგოგიური ფაკულტეტი - საბაკალავრო პროგრამა 180 კრედიტიანი

პედაგოგიური ფაკულტეტი - საბაკალავრო პროგრამა 60 კრედიტიანი

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი-საბაკალავრო პროგრამა

მწვრთნელთა ფაკულტეტი- საბაკალავრო პროგრამა

 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА  Факультет физической медицины и реабилитации

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА Тренерский факультет

 

 

სამაგისტრო პროგრამები:

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი-სამაგისტრო პროგრამა

მწვრთნელთა ფაკულტეტი - სამაგისტრო პროგრამა

სპორტის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა