აკადემიური საბჭო

უკან დაბრუნება

აკადემიური საბჭოს  დადგენილებები

დადგენილებაN19

დადგენილებაN18

დადგენილებაN17

დადგენილებაN16

დადგენილებაN15

დადგენილებაN14

დადგენილება N13

დადგენილება N12

დადგენილება N11

დადგენილება N10

დადგენილება N9

დადგენილება N8

დადგენილება N7

დადგენილება N6

დადგენილება N5

დადგენილება N1; N2; N3; N4

 

 

 აკადემიური საბჭოს სხდომის ოქმები

აკადემიური საბჭოს სხდომის ოქმი N13

აკადემიური საბჭოს სხდომის ოქმი N12

აკადემიური საბჭოს სხდომის ოქმი N11

აკადემიური საბჭოს სხდომის ოქმი N10

აკადემიური საბჭოს სხდომის ოქმი N9

აკადემიური საბჭოს სხდომის ოქმი N8

აკადემიური საბჭოს სხდომის ოქმი N7

აკადემიური საბჭოს სხდომის ოქმი N6

აკადემიური საბჭოს სხდომის ოქმი N5

აკადემიური საბჭოს სხდომის ოქმი N4

აკადემიური საბჭოს სხდომის ოქმი N3

აკადემიური საბჭოს სხდომის ოქმი N2

აკადემიური საბჭოს სხდომის ოქმი N1 

 

 

 

განცხადებები

 

21  მაისი-ცხადდება რექტორის არჩევნები (იხილეთ ბრძანებები)

21 მაისი-ცხადდება წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევნები (იხილეთ ბრძანებები)

21 მაისს აკადემიური საბჭოს პირველი სხდომა გაიმართება 

სსიპ "საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის" დაწესებულების საარჩევნო კომისიის განკარგულება N10

აკადემიური საბჭოს არჩევნების შემაჯამებელი ოქმები

სპორტის უნივერსიტეტში აკადემიური საბჭოს არჩევნები გაიმართა

19 მაისს 10:00-17:00 საათამდე სპორტის უნივერსიტეტში აკადემიური საბჭოს არჩევნები გაიმართება

ბრძანება 01-15 აკადემიური საბჭოს არჩევნების თარიღის დანიშვნის შესახებ

 

აკადემიური საბჭოს წევრობის მსურველთა საბუთების მიღება დასრულდა