საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

აკადემიური საბჭო

უკან დაბრუნება

ტექსტის სანახავად საჭიროა შეიყვანოთ პაროლი