საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

მონაცემთა ბაზები

უკან დაბრუნება

მონაცემთა ბაზები 

 

EBSCO Publishing

წარმოადგენს ჟურნალებისა და საცნობო გამოცემების უდიდეს კოლექციას. 

მოიცავს: 11000–ზე მეტ დასახელებას (სტატიების 70% სრული ტექსტითაა), მეცნიერებისა და ბიზნესის პრაქტიკულად ყველა სფეროს, ამერიკის უმნიშვნელოვანესი გაზეთების სრული სტატიებს ძალზე მოხერხებულ და ეფექტურის საძიებელს.

search.epnet.com

 

 

EBSCO-ში ძებნის ჩატარების ვიდეო ინსტრუქცია