საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

მაგისტრატურა

უკან დაბრუნება

სპორტის უნივერსიტეტი 2018-2019 სასწავლო წლისთვის აცხადებს მიღებას სამაგისტრო პროგრამებზე

 

2018-2019  სასწავლო წლისთვის უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას  შემდეგ  სამაგისტრო პროგრამებზე:

1.   პროგრამა -სპორტის მენჯმენტი

მიმართულება: ბიზნესი და ეკონომიკა

კვალიფიკაციაბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი სპორტის მენეჯმენტში

 

2    პროგრამა -  ფიზიკური აღზრდა და სპორტი (მწვრთნელი)

მიმართულება: განათლება

კვალიფიკაციასპორტის მაგისტრი

 

3.   პროგრამა -  ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია

მიმართულებაჯანდაცვა

კვალიფიკაციაფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის მაგისტრი

 რეგისტრაციის ვადები:

2018 წლის 20 აგვისტოდან 31 აგვისტოს ჩათვლით.

გასაუბრება  3 სექტემბერი

წარმოსადგენი  დოკუმენტები:  

ü  პირადობის მოწმობის ასლი;

ü   2018 წლის საგამოცდო-საიდენტიფიკაციო ბარათი;

ü  ორი ფოტოსურათი და  ელვერსია (CD); 

ü  უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი – დიპლომის ასლი ( ნოტარიულად დამოწმებული);

ü  (CV); 

ü  ცნობა სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მხოლოდ ვაჟებისთვის);

საკონტაქტო პირი: მნათობიშვილი მანანა; ტელ: 555488575; ელფოსტა: manana.mnatobishvili@gmail.com