საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

მაგისტრატურა

უკან დაბრუნება

________________________________________________________________________________________________________________________________

2017 წლის

დაიწყო რეგისტრაცია მაგისტრატურაში შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე:

1.მწვრთნელი(სპორტის სახეობების მიხედვით)

2.ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია

3.სპორტის მენეჯმენტი

 კანდიდატები რეგისტრაციას  შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე გაივლიან (www.naec.gov.ge; online.naec.ge) 

 რეგისტრაცია  12 აპრილის 18:00 საათამდე იწარმოებს.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

2016 წლის სამაგისტრო პროგრამების ჩამონათვალი

მაგისტრანტობის მსურველი რეგისტრაციის დროს არ უთითებს უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების პროგრამას. აპლიკანტი უნდა დაუკავშირდეს უმაღლეს სასწავლებელს/სასწავლებლებს და გაარკვიოს ინფორმაცია შიდა სასპეციალიზაციო მისაღები გამოცდების შესახებ.  ტელ: 555 488 575 , ელ.ფოსტა: manana.mnatobishvili@gmail.com; info@sportuni.ge 

 

 

გთავაზობთ 2016 წელს მაგისტრატურაში ჩაბარების მსურველთათვის ინსტრუქციას (გზამკვლევი).