წარმომადგენლობითი საბჭო

უკან დაბრუნება


წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი N9

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი N8

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი N7

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი N6

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი N5

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი N4

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი N3

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი N2

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი N1

 

------------------------------------------------------------------------

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება N8

წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება N7

წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება N6

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება N4

წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება N3

წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება N2

წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება N1

 

 


წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერის არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი