საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

მეცნიერება

უკან დაბრუნება

Use of psychophysiological computer tests during the process of sportsmen’s preparation - Alexander Egoyan, Ilia Khipashvili

 _________________________________

მურად გარუჩავა 21-ე საუკუნის საკვები 

_______

 

_________________

БИОМЕХАНИКА ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ И БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В СПОРТЕ МАТЕРИАЛЫ IV ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 24-26 ноября 2016 г -  Моисцрапишвили Карло, Егоян Александр, Тбилиси, Грузия Условия устойчивости равновесия вертикально стоящего человека (გვ.100-106) 

_________________________________

სპორტის უნივერსიტეტის პროფესორ- მასწავლებლებელთა  შრომები რომლებსაც მაღალი სამეცნიერო ღირებულება გააჩნიათ და  იძებნებიან  სკოპუსისა    ( SCOPUS) და გუგლ სქოლარის ( Google  Scholar ) ბაზებში

________________________

სამეცნიერო შრომათა კრებული  (კონფერციის მასალები) - „ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების ტენდენციები“

_________________

სპორტის უნივერსიტეტის წარმატება XX საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესზე

_____________________

პროგრამა -სამეცნიერო კონფერენცია - „ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების ტენდენციები“