მეცნიერება

უკან დაბრუნება

სპორტის უნივერსიტეტის პროფესორ- მასწავლებლებელთა  შრომები რომლებსაც მაღალი სამეცნიერო ღირებულება გააჩნიათ და  იძებნებიან  სკოპუსისა    ( SCOPUS) და გუგლ სქოლარის ( Google  Scholar ) ბაზებში


სამეცნიერო შრომათა კრებული  (კონფერციის მასალები) - „ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების ტენდენციები“

 

სპორტის უნივერსიტეტის წარმატება XX საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესზე

პროგრამა -სამეცნიერო კონფერენცია - „ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების ტენდენციები“