საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

მეცნიერება

უკან დაბრუნება

მურად გარუჩავა 21-ე საუკუნის საკვები

 

_______

 

_________________

БИОМЕХАНИКА ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ И БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В СПОРТЕ МАТЕРИАЛЫ IV ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 24-26 ноября 2016 г -  Моисцрапишвили Карло, Егоян Александр, Тбилиси, Грузия Условия устойчивости равновесия вертикально стоящего человека (გვ.100-106) 

_________________________________

სპორტის უნივერსიტეტის პროფესორ- მასწავლებლებელთა  შრომები რომლებსაც მაღალი სამეცნიერო ღირებულება გააჩნიათ და  იძებნებიან  სკოპუსისა    ( SCOPUS) და გუგლ სქოლარის ( Google  Scholar ) ბაზებში

________________________

სამეცნიერო შრომათა კრებული  (კონფერციის მასალები) - „ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების ტენდენციები“

_________________

სპორტის უნივერსიტეტის წარმატება XX საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესზე

_____________________

პროგრამა -სამეცნიერო კონფერენცია - „ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების ტენდენციები“