საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

მეცნიერება

უკან დაბრუნება

ალექსანდრე ეგოიანი, ილია ხიპაშვილი. ფსიქოფიზიოლოგიური კომპიუტერული ტესტების გამოყენება სპორტსმენთა მომზადების პროცესში. ფიზიკური აღზრდა, სპორტი, მეცნიერება (Physical Education, Sport, Science (PSS)) – ბუდაპეშტის ფიზიკური აღზრდის უნივერსიტეტის ოფიციალური სამეცნიერო ჟურნალი, 3, 2017: 8-17. DOI: 10.21846/TST.2017.3.1

ალექსანდრე ეგოიანი, ილია ხიპაშვილი, კარლო მოისწრაფიშვილი. ფეხბურთის ბურთის ტრაექტორიაზე ქარისა და წნევის ეფექტის შემსწავლელი სამგანზომილებიანი კომპიუტერული სიმულატორი. ფიზიკური აღზრდა, სპორტი, მეცნიერება (Physical Education, Sport, Science (PSS)) – ბუდაპეშტის ფიზიკური აღზრდის უნივერსიტეტის ოფიციალური სამეცნიერო ჟურნალი, 4, 2017: 8-18. DOI: 10.21846/TST.2017.4.1

University of Physical Education - Academic Publication

Alexander Egoyan, Ilia Khipashvili. Use of psychophysiological computer tests during the process of sportsmen’s preparation. PSS (Physical Education, Sport, Science – Official scientific journal of the University of Physical Education, Budapest, Hungary), 3, 2017: 8-17. DOI: 10.21846/TST.2017.3.1

University of Physical Education - Previous Issues

Alexander Egoyan, Ilia Khipashvili, Karlo Moistsrapishvili. A 3D computer simulator to examine the effect of wind and altitude on a soccer ball trajectory. PSS (Physical Education, Sport, Science – Official scientific journal of the University of Physical Education, Budapest, Hungary), 4, 2017: 8-18. DOI: 10.21846/TST.2017.4.1
____________________________

მურად გარუჩავა 21-ე საუკუნის საკვები 

_______

 

_________________

БИОМЕХАНИКА ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ И БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В СПОРТЕ МАТЕРИАЛЫ IV ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 24-26 ноября 2016 г -  Моисцрапишвили Карло, Егоян Александр, Тбилиси, Грузия Условия устойчивости равновесия вертикально стоящего человека (გვ.100-106) 

_________________________________

სპორტის უნივერსიტეტის პროფესორ- მასწავლებლებელთა  შრომები რომლებსაც მაღალი სამეცნიერო ღირებულება გააჩნიათ და  იძებნებიან  სკოპუსისა    ( SCOPUS) და გუგლ სქოლარის ( Google  Scholar ) ბაზებში

________________________

სამეცნიერო შრომათა კრებული  (კონფერციის მასალები) - „ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების ტენდენციები“

_________________

სპორტის უნივერსიტეტის წარმატება XX საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესზე

_____________________

პროგრამა -სამეცნიერო კონფერენცია - „ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების ტენდენციები“