საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

ავტორიზაცია-აკრედიტაცია

უკან დაბრუნება

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება  N117

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება  N70

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება N69

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება N68

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება  N67

სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის შესახებ გადაწყვეტილება N12