საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

უკან დაბრუნება

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი - ვლადიმერ ბოჟაძე