საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

მწვრთნელთა ფაკულტეტი 2019 - 2020 ს/წ შემოდგომის სემესტრი

უკან დაბრუნება

1 კურსი    1 ჯგუფი
1 კურსი    2 ჯგუფი
1 კურსი    3 ჯგუფი
1 კურსი    4 ჯგუფი

 

2 კურსი    1 ჯგუფი

2 კურსი    2 ჯგუფი

2 კურსი    3 ჯგუფი

 

3 კურსი    1 ჯგუფი

3 კურსი    2ჯგუფი
3 კურსი    3ჯგუფი

 

4 კურსი    1ჯგუფი    

4 კურსი    2ჯგუფი