საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი 2019 - 2020 ს/წ შემოდგომის სემესტრი

უკან დაბრუნება

1 კურსი    1 ჯგუფი                                                     

1 კურსი    2 ჯგუფი

1 კურსი    3 ჯგუფი

1 კურსი    4 ჯგუფი
 

 

2 კურსი    1 ჯგუფი

2 კურსი    2 ჯგუფი

2 კურსი    3 ჯგუფი

2 კურსი    4 ჯგუფი

2 კურსი    5 ჯგუფი


3 კურსი    1 ჯგუფი

3 კურსი    2 ჯგუფი

3 კურსი    3 ჯგუფი


4 კურსი    1 ჯგუფი

4 კურსი    2 ჯგუფი