საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

კარიერის დაგეგმვის სახელმძღვანელო

უკან დაბრუნება

კარიერის დაგეგმვის სახელმძღვანელო

როგორ დავწეროთ CV