საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

აკადემიური კალენდარი

უკან დაბრუნება

 

 

 

                                                                                               „დამტკიცებულია“

                                                                          აკადემიური  საბჭოს 2019 წლის

 

                                                                      26 ივლისის    სხდომაზე (ოქმი N3)

 

 

                             სპორტის უნივერსიტეტის აკადემიური კალენდარი                                                        

                                      (2019/2020  სასწავლო წელი)                             

                                              

                                               ბაკალავრიატი

 

                                                   შემოდგომის  სემესტრი 

 

2019 წლის  16 სექტემბერი - 27  დეკემბერი  - სასწავლო პროცესი  (15კვირა)

2019  წლის  30 - დეკემბერი - 2020  წლის 10 იანვარი -  საახალწლო - საშობაო  ადადეგები;

 2020 წლის 13  იანვარი  -  7  თებერვალი - ძირითადი და დამატებითი გამოცდები (4 კვირა) ;

2020 წლის  10-17 თებერვალი  -  სემესტრებს შორის არდადეგები ;


                                                    გაზაფხულის  სემესტრი:


2020   წლის  17  თებერვალი -  30 მაისი  - სასწავლო პროცესი (15 კვირა) –

2020   წლის  1-- 26 ივნისი  -  ძირითადი და დამატებითი გამოცდები -

 

                                              მაგისტრატურა


                                                            შემოდგომის სემესტრი    

   

2019 წლის  16 სექტემბერი - 27 დეკემბერი  - სასწავლო პროცესი  (15კვირა);

2019 წლის  30 დეკემბერი - 2020 წლის -10 იანვარი   - საახალწლო -საშობაო არდადეგები;

 2020  წლის  13 იანვარი  -  7 თებერვალი  -  ძირითადი და დამატებითი გამოცდები;

2020  წლის  10 -17 თებერვალი  -  სემესტრებს შორის არდადეგები ;

                                                    გაზაფხულის  სემესტრი:

2020   წლის  17 თებერვალი -  29მაისი - სასწავლო პროცესი (15 კვირა);

2020  წლის  1- 26  ივნისი     - ძირითადი  და  დამატებითი  გამოცდები


                    2019-2020 სასწავლო წლის უქმე დღეები

1 და 2 იანვარიახალი წელი;

7 იანვარიშობა; 

19 იანვარინათლისღება;

3 მარტიდედის დღე;

8 მარტიქალთა საერთაშორისო დღე;

9 აპრილი - საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე, საქართველოს თავისუფლებისა და ერთიანობისთვის დაღუპულთა მოხსენიების დღე;

17 - 20 აპრილი - სააღდგომო დასვენების დღეები, 17- აპრილი: დიდი პარასკევი, 18 აპრილი დიდი შაბათი, 19 აპრილი აღდგომა, 20 აპრილი- მიცვალებულთა მოხსენიების დღე ;

9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღე;

12 მაისიწმინდა ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღე;

26 მაისისაქართველოს დამოუკიდებლობის დღე;

28 აგვისტომარიამობა;

14 ოქტომბერი - მცხეთობა;

23 ნოემბერი -  გიორგობა.