საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

60 კრედიტიანი პროგრამა(მეცადინეობის ცხრილი )

უკან დაბრუნება

60 კრედიტიანი პროგრამა(მეცადინეობის ცხრილი )